Ristiäiset

Kaste

Kaste välittää kastettavalle pelastuksen. Kasteessa ihmisestä, lapsesta tai aikuisesta tulee kristillisen seurakunnan jäsen.

Kaste voidaan toimittaa joko kodissa, kirkossa, jumalanpalveluksen yhteydessä tai muissa seurakunnan tiloissa.

Lapsen kaste tulee toimittaa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua lapsen syntymästä. Kasteen ajankohdasta ja paikasta sovitaan kirkkoherranvirastossa. Samalla selviää, kuka papeista on toimitusvuorossa.

Kastettavalla tulee olla vähintään kaksi evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvaa, konfirmoitua seurakunnan jäsentä kummina. Kummeina voi toimia myös muuhun lapsikasteen hyväksyvään kirkkokuntaan kuuluva henkilö. Tarkempia tietoja tästä ja muistakin kasteeseen liittyvistä asioista saat kirkkoherranvirastostamme.

Lisätietoa kirkon sivuilta:

https://evl.fi/perhejuhlat/ristiaiset/kummien-valinta-ja-tehtavat

Kuva kastetilaisuudesta

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

"Kaste on Herramme Jeesuksen Kristuksen asettama armonväline, sakramentti."

(Matt. 28:18-20).