Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenet. Kangasniemen seurakunnan kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä.

Kirkkoneuvosto

  • johtaa seurakunnan hallintoa ja toimintaa
  • johtaa seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa
  • huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta

 

Ville Tikkanen, puheenjohtaja

Kirkkoherra (vt), puh. 0400 143 601
sähköposti: ville.t.tikkanen(at)evl.fi

Pyykkönen Mervi, varapuheenjohtaja

Snicker Jarmo, sihteeri

Talouspäällikkö, puh. 0400 143 611
sähköposti: jarmo.snicker(a)evl.fi

Jäsenet:

Hokkanen Simo

Hämäläinen Sulo

Janhunen Tuomo

Laitinen Kirsi

Pirttiaho Susanna

Reinikainen Sirpa

Tiihonen Ilkka