Kangasniemen seurakunta

Kirkkoherranvirasto

Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi
Avoinna klo 9 – 12 ma-pe

Puhelin: 0400 143 600

kangasniemen.kirkkoherranvirasto@evl.fi

Työntekijöiden puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet löytyvät yhteystiedot -sivulta.

 

---------------------------------------------------

1.1.2020 lukien Kangasniemen seurakunta siirtyi Kouvolan aluekeskusrekisterin asiakkaaksi. Aluekeskusrekisteri hoitaa virkatodistus- ja sukututkimuspalvelut sekä rekisteröintipalvelut. 

KOUVOLAN ALUEKESKUSREKISTERI

Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Voit tilata virkatodistuksen, sukuselvityksen tai Elää-todistuksen

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on siirtymässä järjestelmään, jossa tilaaja saa kaikkien Suomen ev.lut. seurakuntien sukuselvitykset yhdestä paikasta. Uuden järjestelmän käyttöönotto tapahtuu asteittain kattaen lopulta kaikki seurakunnat. Kouvolan aluekeskusrekisteristä sukuselvityksen saa yhdellä tilauksella, kun vainaja on kuollut Kouvolan aluekeskusrekisteriin kuuluvan seurakunnan jäsenenä tai ollut viimeksi jäsenenä ennen siirtymistä muuhun rekisteriin.

Valtakunnallisen sukuselvityksen tekemisestä sovitaan aina erikseen tilaajan kanssa.

Kirkkoon kuulumattomista henkilöistä sukuselvitys tilataan Digi- ja Väestötietovirastosta. Ortodoksiseen kirkkoon kuuluvasta henkilöstä virkatodistus tilataan ortodoksisen kirkon keskusrekisteristä Kuopiosta. Ulkomailla asuvasta / asuneesta henkilöstä tulee tilata todistus kyseisen maan rekisteriviranomaiselta. Neuvostoliitolle luovutetun alueen lakkautettujen seurakuntien selvitykset tilataan suoraan Kansallisarkiston Mikkelin yksiköstä.

Sukututkimus

Sukututkimuksia varten laadittavia todistuksia tehdään keskusrekisterissä toissijaisena työnä virallisen jäsenrekisterin ylläpidon ohella. Todistusten toimitusajat saattavat olla pitkiä. Sukututkimuksia voi tilata vain kirjallisessa muodossa, esimerkiksi alla olevalla sukututkimustilauslomakkeella.

Tietoja elossa olevista henkilöistä on hyvä ensisijaisesti pyytää heiltä itseltään.​​​​​​

Huom. Kouvolan seurakuntayhtymä on yksikielinen. Teemme sukututkimuksia vain suomenkielellä.

Välttämättömiä tietoja sukututkimuspyyntöä tehdessä

  • Henkilön nimi, syntymäaika, syntymäkotikunta, mahdollinen kuolinaika ja -paikka
  • Muuttoaika seurakuntaamme / sieltä pois (jos ei ole syntynyt / kuollut Kouvolan seurakuntayhtymän seurakunnassa)
  • Tieto siitä, missä laajuudessa tietoja tarvitaan (esim. lapset, vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat jne) Viitehenkilöistä merkitään todistukselle vain nimi, syntymäaika ja -paikka ja mahdollinen elossaolo-/kuolintieto, sekä seurakuntatieto. Lapsille merkitään myös mahdolliset muuttotiedot. Mikäli viitehenkilöstä halutaan lisäksi muita tietoja, tulisi hänestä tehdä oma tilaus.
  • Mahdollinen tutkimukseen käytettävä tunti- / euromääräinen rajoitus
  • Tilaajan tiedot; nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite

Sukututkimuksen voit tilata

Sukututukimuksen tilaukseen löydät ajankohtaiset tiedot Kouvolan seurakuntien nettisivuilta https://www.kouvolanseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/virkatodistus-ja-sukuselvitys/sukututkimusLinkki avautuu uudessa välilehdessä osoitteesta.

Rekisteröintipalvelut

Rekisteröintipalvelusta papit ja seurakuntalaiset voivat kysyä neuvoa:

  • kirkollisten toimitusten lomakkeista
  • kastettavien nimien lainmukaisuudesta tai
  • kummikelpoisuuden tarkistamiseen

Rekisteröintipalvelut: 040 849 2611, 040 7140 554. Ma-pe klo 9-15