Hautojen hallinta-aika

2019 kesän aikana on sekä vanhalle (kirkon viereiselle) hautausmaalle että Vihikankaan hautausmaalle laitettu useille haudoille oransseja ja keltaisia kolmiokylttejä. Mistä on kysymys?

Seurakunta omistaa hautausmaa-alueen. Omaiset ovat aikanaan ostaneet hautapaikan joko 25 tai 50 vuodeksi (=hallinta-aika). Oranssi merkki on laitettu niille haudoille, joilla tämä aika on kulunut umpeen. Siitä huolimatta seurakunta ei automaattisesti ota hautaa haltuunsa, vaan haudan hallinta-aikaa voi jatkaa 25 vuotta kerrallaan. Yritämme myös kirjeitse tavoitella niitä asiakkaita, jotka eivät ole vielä ottaneet yhteyttä ja joiden yhteystiedot löytyvät hautaohjelmasta.

Hautapaikan hinta on 100€ / 25 vuotta / paikka (1,20 m leveä). Eli siis 4€ / vuosi/ hautapaikka, kun viimeksi haudattu vainaja on ollut kangasniemeläinen. Ulkopaikkakuntalaisen vainajan kohdalta hinta on 4-kertainen eli 16€ / vuosi / hautapaikka.

Aiemmin on myyty myös ns. ainaishautoja. Tällaisen haudan hallinta-aika ei siis pääty lainkaan, vaan hauta on nimensä mukaisesti ainainen.

Sotaveteraaneille ja heidän puolisoilleen hautapaikka on ilmainen, mutta jos samaan hautaan haudataan joku muu kuin veteraani tai hänen puolisonsa, tämä paikka muuttuu maksulliseksi.

Oranssien kylttien lisäksi haudoilla on myös keltaisia kylttejä. Nämä kyltit on laitettu sellaisille haudoille, joiden muistomerkki on kallistunut. Tällainen muistomerkki on hautapaikan haltijan oikaistava heti, koska se on turvallisuusriski sekä hautausmaalla kulkeville että työntekijöille.

Vaikka hallinta-aika ei olisikaan vielä haudasta päättymässä, niin asiakkaan kannattaa päivittää muuttuneet yhteystiedot ajan tasalle, jolloin jatkossa voimme ilmoitella helpommin vastaavista asioista.

Hautapaikan hallinta-ajan jatkamisen tai paikasta luopumisen voi tehdä puhelimitse  0400 143 619 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen katja.hepo-oja(at)evl.fi.

HUOM! HAUTOJEN HALLINTA-AIKOJEN UUSIMISTA JATKETAAN VIELÄ 30.8.2021 SAAKKA KORONAVUODEN TAKIA JA SIKSI ETTÄ MAHDOLLISIMMAN MONI HAUTA SAISI JATKOA JA OMAISET EHTISIVÄT ASIAN HUOMAAMAAN!