Vastuuryhmät

Kirkkoneuvosto asettaa seurakuntatyön kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista varten kuusi vastuuryhmää. Vastuuryhmien toimikausi on kaksi vuotta.

Lapsityön vastuuryhmä

Erkkilä Eero

Kilpelä Tanja

Marttinen Leena

Marttinen Tero

Tiusanen Riitta

Kirkkoneuvoston edustajana Kirsi Laitinen

 

Nuorisotyön vastuuryhmä

Kuusjärvi Hanna

Liikanen Nea

Pauninsalo Joonas

Partti AIno

Puustinen Saku

Väyrynen Titta

Kirkkoneuvoston edustajan Tiihonen Lauri

 

Aikuistyön vastuuryhmä

Malinen Sirpa   

Kettunen Päivi

Riikonen Arto   

Tiihonen Niina-Maria

Tuukkanen Anneli    

Valkonen Irma   

Kirkkoneuvoston edustaja Simo Hokkanen

Lähetystyön vastuuryhmä

Hokkanen Pirjo

Mieskolainen Anna-Leena

Pynnönen Eija

Sandell Siw

Tervonen Eero

Ylönen Heimo

Kirkkoneuvoston edustaja: Tyrväinen Anneli

 

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä

Honkanen Anita   

Koljonen Oiva

Pyykkönen Mervi

Pynnönen Jaana

Pynnönen Yrjö

Kirkkoneuvoston edustaja: Reinikainen Sirpa

 

Diakoniatyön vastuuryhmä

Juntunen Pirkka

Partti Anita

Pynnönen Riitta

Tanttu Jouko

Kirkkoneuvoston edustaja: Kuusjärvi Sari