Ehdokasasettelua koskeva kuulutus


Kangasniemen seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 19 jäsentä kirkkovaltuustoon. KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,
-    joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 
-    joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
-    joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 
-    joka ei ole vajaavaltainen
-    joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen, 
-    joka ei ole tämän seurakunnan) viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma-pe klo 9-12 sekä 15.9.2022 kello 9‒16.00.  Kirkkoherranviraston osoite on: Otto Mannisentie 2. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana seurakunnan toimistossa ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Kangasniemi 2.6.2022

Kangasniemen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 


Puheenjohtaja 

Oiva Koljonen
 

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Kangasniemen seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon. Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 kirkkoherranvirastossa, osoite Otto Mannisentie 2

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi. Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, osoite Otto Mannisentie 2. 
Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan. 

Kangasniemi 2.6.2022

Kangasniemen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 


Puheenjohtaja 

Oiva Koljonen