Strategia

Kangasniemen seurakunnan strategia 2021-2025

Missio

Armon asialla vaativassa maailmassa.

Visio

Kangasniemen seurakunta on itsenäinen ja vahva ystävällisyyden

yhteisö. Seurakunnan jäsenet tuntevat seurakunnan hengelliseksi

kodikseen ja ovat valmiita voimiensa mukaan palvelemaan ja

kehittämään sitä. Kaikenikäiset tuntevat kuuluvansa samaan kristilliseen

perheyhteisöön. Seurakunnassa pyritään edistämään tasa-arvon

toteutumista. Seurakunnan toiminnalla tuetaan kristillistä kasvua kaikissa

elämänvaiheissa. Lapsivaikutusten arviointia tehdään jatkuvasti kaikessa

seurakunnan toiminnassa. Seurakunnassa on aktiivisesti toiminnassa

lukuisia itseohjautuvia ryhmiä, joihin kenen hyvänsä on helppo liittyä.

 

Arvot

USKO - Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.

TOIVO - Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.

RAKKAUS - Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

 

Strategiset suuntaviivat

1. Vahvistamme hengellistä elämää

- huolehdimme, että jumalanpalveluselämä on monipuolista ja -ilmeistä

- varmistamme, että seurakunnan toiminta palvelee kaikenikäisiä

seurakuntalaisia heidän hengellisissä tarpeissaan.

 

2. Viemme viestiä

- kutsumme ihmisiä seurakunnan yhteyteen

- pidämme huolen tehokkaasta sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä

- huolehdimme, että SOME-viestinnän vastuunkantajat saavat riittävän

välineistön ja taloudelliset resurssit.

 

3. Osallistamme ja koulutamme vapaaehtoisia seurakuntalaisia

- pidämme eri tilaisuuksissa esillä mahdollisuutta liittyä seurakunnan

vapaaehtoisverkostoon

- huolehdimme siitä, että kaikille vapaaehtoisille löytyy sopiva

palvelutehtävä

- huolehdimme, että eri seurakunnan työaloilla toimivat vapaaehtoiset

seurakuntalaiset saavat työhönsä ajanmukaiset välineet ja koulutusta

tehtäviinsä.