Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja muut kirkossa järjestettävät tilaisuudet 1.6.2020 alkaen

Jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin (kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen) ja konsertteihin voi 1.6.2020 alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan aina 1-2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi.

Toimituksen jälkeen perheen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä. Valtioneuvoston linjauksen mukaan niitä koskee 50 hengen enimmäisosallistujamäärä, samoin kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavia kirkollisia toimituksia.

Ehtoollisen vietto

Seurakuntien ehtoollisen vietossa noudatetaan Mikkelin hiippakunnassa 1.6.2020 alkaen seuraavia hygieniaperiaatteita:

Terveys: Pappi ja muut jumalanpalveluksen toimittajat tulevat töihin vain ja ainoastaan terveinä. Se tarkoittaa sitä, että työntekijällä ei saa olla COVID-19-infektion oireita (nuha, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut, kuume, pahoinvointi, ripuli).

Turvavälit: Kirkon jokaisella ovella on käsien desinfiointipiste ja ohje turvaväleistä sekä yskimis- ja aivastamishygieniasta. Kirkossa istutaan riittävän väljästi eli joka toisessa penkkirivissä 1-2 metrin turvavälein. Tämä ei koske saman perheen jäseniä.

Käsihygienia: Pappi ja kaikki ehtoollisen jakamisessa avustavat pesevät välittömästi ennen jumalanpalveluksen alkua kätensä huolellisesti saippualla ja lämpimällä vedellä. Ennen ehtoollispöydän valmistamista liturgina toimiva pappi puhdistaa kätensä desinfiointiaineella. Kaikki ehtoollisen jakamisessa avustavat desinfioivat kätensä alttarille tullessaan.

Ehtoollisen jakaminen: Seurakuntalaiset tulevat ehtoollispöytään yksitellen tai perhekunnittain, desinfioivat kätensä ja  ottavat ehtoollispikarin erilliseltä pöydältä. Ehtoollisleipä jaetaan seurakuntalaisen kämmenelle niin, että käsien koskettamista vältetään. Ehtoollisviini jaetaan maljasta seurakuntalaisen kädessä olevaan yksityispikariin. 

Sakramentin nauttimisen jälkeen poistutaan siten, ettei kuoriosaan synny ruuhkaa. Riskienhallinnan kannalta ei ole olennaista merkitystä, vaikka turvaväli alittuisi hetkellisesti esimerkiksi ohi kuljettaessa. Poistuessaan seurakuntalainen jättää pikarin toiselle erilliselle pöydälle.

Messun liturgi antaa seurakuntalaisille vielä käytännön ohjeet ennen ehtoollisen jakamista.

Ehtoolliselle voi tulla myös pyytämään siunausta sakramentin nauttimisen sijasta.

Muuta huomioitavaa jumalanpalveluksissa ja kirkkotilassa

Koronavirukset leviävät pääasiassa pisaroiden välityksellä. Pisaratartunnan mahdollisuutta torjutaan huolehtimalla turvaväleistä. Pintojen osuus viruksen leviämisessä on mahdollinen, mutta se ei ole merkittävä. Siksi kirkossa olevia virsikirjoja voidaan käyttää jumalanpalveluksissa. Hautajaisissa, joita saattaa olla samana päivänä useampia, sekä vihkimisissä ja kasteissa käytetään kuitenkin virsimonisteita.

Messut lähetetään suorana facebook- ja verkkosivujen kautta 1.6.2020 jälkeenkin. Jumalanpalvelus kuvataan niin, ettei seurakuntalaisia näy lähetyksessä.

Konfirmaatiot

Konfirmaatioissa noudatetaan erityistä varovaisuutta. Edellä mainittujen jumalanpalveluselämän turvallisuusohjeiden lisäksi konfirmaatioissa huomioidaan seuraavat turvallisuusnäkökulmat:

  • Konfirmaatio pidetään koko rippikoululeiriryhmälle kerralla erillisenä jumalanpalveluksena.
  • Jokainen konfirmoitava nuori voi kutsua kirkkoon viisi läheistään. Tällöin konfirmaatiojumalanpalveluksissa on mukana noin 120 ihmistä.

Näitä ohjeita päivitetään tarvittaessa. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan seurakunnan kotisivuilla ja paikallislehdessä.

Matti Tolvanen
kirkkoherra

 


Vaara ei ole ohi

Kesäkuun 1. päivänä seurakuntien elämä ainakin osittain vapautuu. Kahden ja puolen kuukauden ajan kirkot ovat olleet suljettuina. Nyt seurakuntalaisilla on jälleen mahdollisuus tulla messuun. Sama koskee kirkollisia toimituksia, joita ovat hautaan siunaaminen, kaste ja avioliittoon vihkiminen. Kesäkuun alusta ne voidaan toimittaa kirkossa. On suotavaa, että myös kastejuhlat, joita yleensä vietetään kodeissa, toimitetaan edelleen kirkossa. 

Jonkinasteisen vapauden ajan alkaessa meidän kaikkien tulee kuitenkin olla varovaisia. Ei koronavirus ole minnekään kadonnut. Sen vuoksi meidän tulee toimia tarkasti annettujen ohjeiden mukaisesti. Näitä ohjeita on luettavissa seurakunnan kotisivuilta sekä paikallislehdestä. Myös kirkon ulko-oviin kiinnitetään kirkkoon tuleville selkeät ohjeet. Ne tulee lukea ennen kuin avaa kirkon oven ja toimia niiden mukaan.

Alkavaan kesään on hyvä käydä näiden psalmin sanojen rohkaisemana: ”Herra on valoni ja apuni, ketä minä pelkäisin. Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin” (Ps. 27:1)

Matti Tolvanen
kirkkoherra

 


Diakoniatyön puhelinpäivystys

Diakoniatyöntekijät päivystävät ma-pe klo 9-16.

Diakoni Kaisa Käräjämies, puhelin: 0400 143 606

Diakoni Outi Virtakallio, puhelin: 0400 143 605

 

Palveleva puhelin palvelee joka ilta klo 18-24 numerossa 0400 22 11 80. Lisätietoa palvelevasta puhelimesta ja chatistä löydät tämän linkin takaa.

 

Elintarvikkeiden ja lääkkeiden kotiinkuljetukset ikäihmisille ja riskiryhmiin kuuluville

Kangasniemen kunta järjestää tilapäisen ruokien ja lääkkeiden kotiinkuljetuksen maksutta ikäihmisille ja riskiryhmiin kuuluville poikkeustilan aikana.

S-market Kangasniemi: tilaukset autoilija Mika Tiihonen puh. 040 554 3224 
K-market Puulantori: tilaukset puh. 020 7288 490  tai puulantori@k-market.com 
Kangasniemen Apteekki: tilaukset puh. 015 431 631 

Soita ja sovi asioinnista!

 

Seuraa Facebookissa: