KORONAVIRUSTIEDOTE

Piispojen linjaus seurakuntien toimintaan valtioneuvoston 16.3.2020 tekemien päätösten pohjalta

”Piispat ovat yhdessä sopineet, että jumalanpalvelukset pidetään sanajumalanpalveluksina jokaisessa seurakunnassa siten, että paikalla ovat vain jumalanpalveluksen toimittajat. Jumalanpalvelukset striimataan ja lähetetään internetissä kussakin seurakunnassa käytettävissä olevin keinoin.

Piispat suosittelevat, että jokaisen seurakunnan pääkirkko on auki edellä mainitun jumalanpalveluksen jälkeen hiljentymistä ja yksityistä rukousta varten. Paikalla on pappi tai muu seurakunnan työntekijä keskustelua ja sielunhoitoa varten. Kyseessä ei ole yleisötilaisuus, mutta kirkko on auki.

Kirkolliset toimitukset hoidetaan poikkeusjärjestelyin. Yhdessä perheiden ja omaisten kanssa sopien kirkollisissa toimituksissa voi olla paikalla enintään 10 ihmistä. Kun hautaansiunaamistilaisuudetkin ovat nyt näin pieniä, voidaan harkita myös sitä, että muistotilaisuus järjestetään suurempana tilaisuutena myöhemmin koronatilanteen rauhoituttua. Haudalla tapahtuvaa siunaamista myös suositaan. 

Muu seurakuntien normaali viikkotoiminta keskeytetään toistaiseksi, mutta siirretään verkossa tapahtuvaksi aina kuin se on mahdollista.”

Piispojen ohjeen mukaisesti Kangasniemen seurakunnassa noudatetaan seuraavaa käytäntöä

Jumalanpalvelukset lähetetään toistaiseksi suorana seurakunnan Facebook -ja verkkosivujen kautta sunnuntaisin klo 10 alkaen ilman seurakuntalaisia. Kirkko on auki sunnuntaisin klo 11-13 keskustelua ja yksityistä rukousta varten.

Kirkollisissa toimituksissa saa olla paikalla enintään 10 ihmistä. Hautaan siunaaminen toimitetaan haudalla. Papit ja kanttori eivät osallistu muistotilaisuuksiin.

Seurakunnan kokoontumistiloissa ei toistaiseksi järjestetä tilaisuuksia (esim. muistotilaisuudet, seurat ja raamattu- ja rukouspiirit).

Peruuntuminen koskee seuraavia seurakunnan toimintoja:

Päiväkerhot, perhe- ja varhaisnuorten kerhot sekä nuorten kokoontumiset, rippikoulukokoontumiset, aikuis-, diakonia- ja lähetystyön sekä kirkkokuoron kokoontumiset

Kirkkoherranvirasto on suljettu toistaiseksi. Asiointi kirkkoherranvirastossa puhelimella (p. 0400 143 600) ja sähköpostilla, kangasniemen.kirkkoherranvirasto@evl.fi

Matti Tolvanen
kirkkoherra

Päivitämme tätä tiedotetta tilanteen muuttuessa.

 

Diakoniatyön puhelinpäivystys

Diakoniatyöntekijät päivystävät ma-pe klo 9-18.

Diakoni Kaisa Käräjämies, puhelin: 0400 143 606

Diakoni Outi Virtakallio, puhelin: 0400 143 605

 

Palveleva puhelin palvelee joka ilta klo 18-24 numerossa 0400 22 11 80. Lisätietoa palvelevasta puhelimesta ja chatistä löydät tämän linkin takaa.

 

Elintarvikkeiden ja lääkkeiden kotiinkuljetukset ikäihmisille ja riskiryhmiin kuuluville

Kangasniemen kunta järjestää tilapäisen ruokien ja lääkkeiden kotiinkuljetuksen maksutta ikäihmisille ja riskiryhmiin kuuluville poikkeustilan aikana.

S-market Kangasniemi: tilaukset autoilija Mika Tiihonen puh. 040 554 3224 
K-market Puulantori: tilaukset puh. 020 7288 490  tai puulantori@k-market.com 
Kangasniemen Apteekki: tilaukset puh. 015 431 631 

Soita ja sovi asioinnista!

 

Seuraa Facebookissa:

 

Kun meillä on hätä, Jumala ei jätä

Nämä ovat piispamme Seppo Häkkisen viime sunnuntaina 15.3. Kangasniemen kirkossa pitämän saarnan viimeiset sanat. Hän saarnasi kirkon käyttöönottojumalanpalveluksessa.

Nyt meillä on hätä. Koronavirusepidemia yhä vain laajenee. Tästä aiheutuva hätä koskettaa meitä kangasniemeläisiä. Se koskettaa kaikkia suomalaisia. Tätä hätää maan hallitus pyrkii parhaansa mukaan päätöksillään lieventämään. Samaa työtä tekevät monet alemman tason viranomaiset. 

Kristuksen kirkkona ja paikallisena seurakuntana seisomme samassa rintamassa. Seurakuntamme ja erityisesti meidän seurakunnan työntekijöiden tehtävänä on hoitaa omaa perustehtäväämme. 
Tässä kriisissä meidän keskeisiä tehtäviämme on kuunnella teitä seurakuntalaisia ja rukoilla teidän puolestanne. Ottakaa siis rohkeasti yhteyttä meihin. Hätä on keveämpi kantaa, kun sen jakaa toisen kanssa. Meitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Hätä on kevyempi kantaa myös siksi, että meillä on Jumala, joka kuulee rukouksemme. Psalmin sana rukouksia kuulevasta Jumalasta rohkaiskoon sinua: ”Huuda minua avuksi hädän päivänä. Minä pelastan sinut ja sinä kunnioitat minua” (Ps 50:15).

Matti Tolvanen
kirkkoherra