Ristiäiset

Kaste

Kaste välittää kastettavalle pelastuksen. Kasteessa ihmisestä, lapsesta tai aikuisesta tulee kristillisen seurakunnan jäsen.

Kaste voidaan toimittaa joko kodissa, kirkossa, jumalanpalveluksen yhteydessä tai muissa seurakunnan tiloissa.

Lapsen kaste tulee toimittaa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua lapsen syntymästä. Kasteen ajankohdasta ja paikasta sovitaan kirkkoherranvirastossa. Samalla selviää, kuka papeista on toimitusvuorossa.

Kastettavalla tulee olla vähintään kaksi evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvaa, konfirmoitua seurakunnan jäsentä kummina. Kummeina voi toimia myös muuhun lapsikasteen hyväksyvään kirkkokuntaan kuuluva henkilö. Tarkempia tietoja tästä ja muistakin kasteeseen liittyvistä asioista saat kirkkoherranvirastostamme.

Lisätietoa kirkon sivuilta:

https://evl.fi/perhejuhlat/ristiaiset/kummien-valinta-ja-tehtavat

Kuva kastetilaisuudesta

"Kaste on Herramme Jeesuksen Kristuksen asettama armonväline, sakramentti."

(Matt. 28:18-20).