lapsia kiipeilytelineessä

Kouluikäisille

Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta." (Mark. 10:14)

Tietoa kouluikäisille suunnatusta toiminnasta:

Kouluikäisille suunnattuun toimintaan kuuluu kouluvuoden aikana pyörivät kerhot, erilaiset leirit ja retket sekä tapahtumat.

Kerhoista löytyy lisätietoa Kerhot alasivulta kun taas leireistä, retkistä ja tapahtumista kerrotaan Tapahtumat alasivulla.

 

Lisätietoa kouluikäisille suunnatusta toiminnasta voi kysyä nuorisotyönohjaaja Laura Hurmerinnalta (0400143608).