lapsia kiipeilytelineessä

Kouluikäisille

Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta." (Mark. 10:14)

Tietoa alakouluikäisille suunnatusta toiminnasta:

Kouluikäisille suunnattuun toimintaan kuuluvat kouluvuoden aikana pyörivät kerhot, erilaiset leirit ja retket sekä tapahtumat. Kerhoista löytyy lisätietoa Kerhot alasivulta kun taas leireistä, retkistä ja tapahtumista kerrotaan Tapahtumat alasivulla. 

Lisätietoa alakouluikäisille suunnatusta toiminnasta voi kysellä nuorisotyönohjaajalta. Lauran tavoittaa numerosta 0400143608.