Uutislistaukseen

Piispanmessu ja piispantarkastuksen päätösjuhla 31.10.

Piispanmessun ristikulkue ja piispa Seppo Häkkinen saarnaamassa,  ja seurakuntatyön ansiomerkkien saajat päätösjuhlassa.

Antakaa Jumalan sanan asua runsaasti keskuudessanne

”Kuluneet vuodet, vuosikymmenet ja
vuosisadat ovat osoittaneet, että Jumala on
huolehtinut Kangasniemen seurakunnasta.
Kiitos teille kaikille vahvasta sitoutumisesta
kotipaikkanne ja kotiseurakuntanne hyväksi.
Tällaista sitoutumista tarvitaan tulevaisuudessa
entistä enemmän ja siksi minun pyyntöni onkin:
Rakastakaa seurakuntaanne ja toimikaa sen
parhaaksi ja se koituu koko tämän paikkakunnan
ja kaikkien täällä elävien hyväksi. Tiedän,
että teillä on tähän hyvät mahdollisuudet.
Se, että on tänään siunattu uusia työntekijöitä,
on aina merkki toivosta ja tulevaisuudesta.
Seurakunnallanne on aina Jumalan sana
keskuudessanne.
Se on sellainen perusta kirkon ja seurakunnan
työssä, jota me emme saa koskaan unohtaa.
Vaikka maailma ympärillämme muuttuu koko ajan,
vaikka kirkon tulevaisuuteen kohdistuu monenlaisia
uhkakuvia ja seurakunnalla on edessään monia
uusia haasteita ja ehkä kipeitäkin päätöksiä,
Jumalan sana pysyy! Ja siksi kirkon työllä
Kangasniemellä on tulevaisuus.
Nuo Jumalan sanan lupaukset kantavat.
Ne antavat lujan pohjan seurakuntanne elämälle,
kuten jokaisen meidän elämään. Siksi kehotukseni on:
Antakaa Jumalan sanan asua runsaasti keskuudessanne
ja sen kautta Pyhä Henki synnyttää uskoa ja
rakkautta tässä seurakunnassa.”

Piispa Seppo Häkkinen piispantarkastuksen päätösjuhlassa

Juhlassa jaettiin seurakuntatyön ansiomerkit seurakunnan luottamushenkilöille, vapaaehtoisille vastuunkantajille ja työntekijöille.

Kultainen ansiomerkki 30-vuoden palvelusta:
Ella Hämäläinen
Tuula Suuronen
Anneli Tyrväinen
Ilkka Tiihonen
Raimo Tiihonen
Tuija Hokkanen

Hopeinen ansiomerkki 20-vuoden palvelusta:
Anja Nieminen

Pronssinen ansiomerkki 10-vuoden palvelusta:
Kaisa Käräjämies-Reinilä
Hanna Manninen
Titta Pajunen
Susanna Pirttiaho
Jarmo Snicker
Sami Tiihonen
Sirkku Tolvanen
Päivi Kettunen
Kiti Laitinen
Aki Puttonen

Kirkkomusiikkiliiton ansiomerkit kirkkokuorolaisille:
30-vuotismerkki:
Tuula Laitinen

20-vuotismerkki:
Anna-Leena Mieskolainen

10-vuotismerkki:
Kaarina Teperi

KUVAT: Raimo Tiihonen, Hannu Hakala, Tuija Hokkanen

1.11.2021 16.29