Uutislistaukseen

Salattu Jumala

Matti Tolvasen mietteitä matkalle.

Jokaisella meistä on tiedostettu tai tiedostamaton tarve ymmärtää jotain olemisen salaisuudesta: mistä tulen, kuka olen, mikä on elämän tarkoitus ja minne olen matkalla. Ihminen on ´homo religiosus´ eli uskonnollinen ihminen. Se, joka jossain elämänsä vaiheessa vaikkapa vain hetken miettii tämän tapaisia kysymyksiä, hipaisee uskonnollista ulottuvuutta. 

Kristillinen usko suuntaa katseemme olemassaolomme perustaan, Jumalaan Luojaan. Häneltä olemme saaneet olemisemme. Mutta koska hän on salattu ja kaikkien ajatusten ulottumattomissa, me tarvitsemme Jumalan Poikaa Jeesusta Kristusta, joka paljastaa meille Jumalan olemuksen. Häntä me emme kuitenkaan voi oppia tuntemaan ja häneen luottamaan, jos Pyhä Henki ei tee meille eläväksi Jeesuksen ristintyötä ja hänen läsnäoloaan. 

Tulevana sunnuntaina on Pyhän Kolminaisuuden juhlapäivä. Jumala ilmoittaa itsensä meille ja tekee työtä Isänä ja Poikana ja Pyhänä Henkenä. Isän Jumalan kädestä olemme lähteneet. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan lunastamina tehtävänämme on rukoilla ja tehdä työtä. Pyhän Hengen kantamina me kerran pääsemme perille ikuiseen autuuteen taivaassa. 

”Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys!” (2. Kor. 13:13)

Matti Tolvanen, kirkkoherra 
(Teksti on julkaistu Kangasniemen Kunnallislehdessä 27.5.2021)

28.5.2021 11.36