Uutislistaukseen

Kangasniemen seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontui 21.1.2021

Kirkkovaltuuston kokous pidettiin kirkossa, jossa maskein varustetuilla valtuutetuilla oli tilaa korona-ohjeiden mukaan istua riittävin turvavälein. Kuvassa on kirkkovaltuuston puheenjohtaja Raija Vehmala.

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa kirkkovaltuusto valitsi puheenjohtajiston ja kirkkoneuvoston jäsenet seuraavalle kahdelle vuodelle. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana valittiin jatkamaan opettajan urastaan monelle tuttu Vehmalan Raija Tiiholasta. Varapuheenjohtajana jatkaa vaimosniemeläinen yrittäjä Tero Marttinen. Kirkkoneuvostossa puhetta johtaa aina kirkkoherra. Varapuheenjohtajaksi valittiin terveydenhoitaja Kirsi Laitinen Koittilasta, hänen varahenkilönään on Anneli Tyrväinen.

Muut neuvoston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ovat:

Sari Kuusjärvi – Sulo Hämäläinen
Simo Hokkanen – Olavi Heikkala
Susanna Pirttiaho – Marja-Leena Laitinen
Marjaana Sävilammi – Titta Pajunen
Arto Tommola – Markku Laitinen
Sirpa Reinikainen – Mervi Pyykkönen
Ensio Romo – Yrjö Pynnönen

Toivotamme tervetulleiksi luottamustehtäviin kirkkoneuvostoon uudet jäsenet Ensio Romon, Marja-Leena Laitisen ja Mervi Pyykkösen. Kiitämme neuvostosta pois jääneitä Lauri Tiihosta, Eija Pynnöstä, Timo Parttia ja Hannu Tiihosta. 

Kirkkoherra Matti Tolvanen kertoi tilastotietoja Kangasniemen seurakunnasta vuoden 2020 lopussa. Seurakunnassamme on ollut vuoden lopussa 4236 jäsentä. Vuoden aikana kastettiin 17 ja kuolleita oli 86. Seurakuntaan muutti 150 jäsentä ja seurakunnasta lähti 145 henkilöä. Kirkkoon liittyi 12 henkeä ja kirkosta erosi 36. Onneksi muuttaneiden kohdalla ollaan voiton puolella.

Kokouksen lopussa valtuutettu Sari Kuusjärvi toi esille Tiina Väisäsen tekemän valtuustoaloitteen. Aloitteessa ehdotettiin kirkon ulkoalueiden valaistuksen parantamista. 

Toivomme luottamushenkilöiden pystyvän vastaamaan seurakuntalaisten tarpeisiin näinä haasteellisena aikoina. Rukoilemme viisautta päätöksentekoon. 

22.1.2021 11.10