Uutislistaukseen

Kirkon työmaatiedote

Työmaatiedote, huhtikuu 2020

Kangasniemen kirkon II vaihe

Kangasniemen kirkon saneerauksessa tehtävät työt:
•    Ryömintätilojen ja lisätuentojen rakentaminen on käynnissä
•    Kirkon alapohjan eristäminen on käynnissä
•    Maalämpökentän maanrakennustyöt ja tekniikan asennustyöt ovat tehty
•    Kirkon yläpohjan eristäminen on tehty
•    Kirkkosalin pintatyöt on tehty
•    Maalämpökeskus on tehty
•    Kirkkosalin tekniset asennukset tehty

Urakoiden lisäksi kirkon saneerauksessa suoritetaan seuraavat työt:
•    Lahojen seinähirsien korjaus on käynnissä
•    Asbestipurut on tehty
•    Väliaikaisen liikuntaesteisen luiskan rakentaminen on tehty

Rakennusurakasta on poistettu kirkon vesikaton kunnostukseen liittyvät työt. Vesikaton kunnostuksen toimenpiteet selvitetään ja toteutetaan myöhemmässä vaiheessa.

Alkuperäinen urakka-aika on ollut 24.5. – 20.12.2019, jota jatketaan urakoitsijoiden tarpeiden mukaisesti keväälle 2020. Kirkkosalin osalta rakennustyöt ovat valmistuneet 13.3.2020.

Siunaustilaisuudet järjestetään tällä hetkellä haudalla ja jumalanpalvelukset lähetetään suorana kirkosta verkkoon koronavirusepidemian takia. 

23.4.2020 13.24