Uutislistaukseen

Tapio Luoma: Kirkon toimittava valetiedettä ja valemediaa vastaan

22.2.2019 13.25

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

 

 

 

.

Kirkon tutkimuskeskuksen 50-vuotisjuhlaseminaarissa Tampereella 13.3. kirkosta ja tieteellisestä maailmankuvasta puhuvan arkkipiispa Tapio Luoman mielestä kirkon tehtävänä on pyrkiä etsimään totuutta ja syvempää ymmärrystä maailmasta.

"Kirkon tulee tukea vakavasti otettavaa tiedettä valetiedettä ja valemediaa vastaan", Luoma sanoo.

Luoman mukaan kirkon tulee ottaa tieteellinen maailmankuva tosissaan. Hän erottaa sen tieteellisestä maailmankatsomuksesta ja skientistisestä ideologiasta, jonka mukaan Jumalaa ei tarvita. Kristinuskon historiassa uskon ja tiedon suhdetta on peilattu jatkuvassa prosessissa.

"Kristinusko on aina suhteutunut ajan tieteelliseen ajatteluun. Jo varhaisten kristittyjen aikana esimerkiksi Aristoteleen ja Platonin ajattelu vaikutti kristinuskon tulkintaan. Kirkon helmassa syntyi myös järjestäytynyt ajattelu. Yliopistot elivät kirkon suojissa."

Aina kirkolla ei ole ollut valmiutta ottaa vastaan tieteellisen tutkimuksen tuloksia. Esimerkiksi Galileo Galilein tulkinnat haastoivat maailmankuvan, johon kirkko oli tuolloin kiinnittynyt.