Uutislistaukseen

Piispa Seppo Häkkinen ei asetu ehdolle arkkipiispanvaalissa


Seppo Häkkinen
· Eilen 6:24 ·

Kirkkomme arkkipiispa vaihtuu kesäkuun 2018 alusta lukien ja keskustelu tulevasta arkkipiispasta on käynnistynyt. Myös minun nimeni on esiintynyt julkisuudessa. Olen saanut eri puolilta maata yhteydenottoja, joissa toivotaan minun asettuvan ehdolle arkkipiispanvaalissa. Olen niistä kiitollinen, sillä ne kertovat luottamuksesta.

Olen pappisvihkimyksessä sitoutunut palvelemaan kirkkoa siinä tehtävässä, johon kirkko kutsuu. Pappisvihkimyksen tavoin piispanvaalissa vaaditaan ulkoinen ja sisäinen kutsu. Nöyrästi olen pohtinut asiaa Jumalan edessä ja rukoillen pyytänyt siihen hänen johdatustaan.

Olen päätynyt siihen, että kutsumukseni on palvella kirkkoamme Mikkelin hiippakunnassa. Siirtyessään Mikkelistä Helsingin piispaksi Martti Simojoki kirjoitti jäähyväiskirjeessään hiippakuntansa papistolle: ”Ken tässä hiippakunnassa saa piispana toimia, hänelle Jumala on antanut suuren, elämää rikastuttavan lahjan.” Tämä on myös minun kokemukseni.

* * *

Arkkipiispa on ennen kaikkea hengellinen johtaja. Hänen tehtävänään on huolehtia Kristuksen kirkolleen antaman tehtävän uskollisesta hoitamisesta. Kirkko tarvitsee arkkipiispan, joka pitää esillä Jumalan sanaa ja korostaa kirkon hengellistä tehtävää.

Kirkon ykseyden vaaliminen on viime vuosina tullut entistä tärkeämmäksi arkkipiispan tehtäväksi. Siihen kuuluu yhteyden rakentaminen kirkon sisällä, kirkkojen kesken sekä kirkon ja yhteiskunnan välillä.

Arkkipiispaa tarvitaan myös arvojohtajana. Kristilliset arvot ovat kestävä perusta yhteiselämälle. Tuomalla kristinuskon eettisiä käsityksiä esille arkkipiispa palvelee yhteiskuntaa.

Nyt on aika pyytää Pyhän Hengen johdatusta arkkipiispanvaaliin ja rukoilla kirkkomme puolesta.

11.9.2017 19.30