Uutislistaukseen

Kirkkoherran virka vapautuu 1.3.2023

Kangasniemen seurakunnan kirkkoherran virka vapautuu 1.3.2023. 

Vaali toimitetaan välillisenä vaalina. Kirkkoneuvosto on antanut lausunnon viran erityisistä tarpeista tiivistetysti seuraavasti:

Esihenkilö- ja johtamistaidot
o Hengellisen johtamisen keskeinen asia on messu ja sen kehittäminen
o Strategiatyön johtaminen jatkuvasti muuttuvissa ympäristöissä
o Hyvät sosiaaliset taidot ja innostava henkilöstöjohtaminen, joka antaa samalla tilaa henkilöstön sekä vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden asiantuntemukselle.

Hallinnolliset taidot
o Hallinnollinen kokemus ja osaaminen sekä seurakunnan talousasioiden tunteminen
o Julkishallinnon lainsäädännön tuntemus
o Riittävät IT -taidot

Yhteistyötaidot
o Vuorovaikutteiset ja monipuoliset viestintä- ja tiimityötaidot eri viestintäkanavia käyttäen
o Vapaaehtoistyön kehittäminen ja erityisesti messuryhmätoiminnan tukeminen
o Taito ja tahto luoda yhteistyöverkostoja eri sidosryhmien kanssa
o Yhdessä luottamushenkilöiden kanssa perehtyminen ja sitoutuminen seurakunnan toimintaan

Innovatiivisuus
o Halu kehittää seurakuntaelämää ja toimintaa jäsenyyttä ja yhteisöllisyyttä vahvistavaan sekä seurakuntalaisia osallistavaan suuntaan.
o Kiinnostus luoda ja kehittää uudenlaista maallikkotoimintaa
o Kyky luoda ja toteuttaa uusia visioita, taito analysoida ja priorisoida

Lisätietoja antavat kirkkoherra Matti Tolvanen, p. 0400143601, matti.tolvanen@evl.fi ja talouspäällikkö Jarmo Snicker 0400 143 611, jarmo.snicker@evl.fi

Hakuaika päättyy 9.9.2022 klo 15:00. Hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus ja ote kirkon nimikirjasta, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa.
 

11.8.2022 21.28