Uutislistaukseen

Tämä on uusi liitto

Eero Haaralan mietteitä 

Tämä on uusi liitto

Jokainen ihminen haluaa ja myös etsii itselleen turvallista ympäristöä. Hakeudumme mielellämme sellaisten seuraan, jotka voivat lisätä tunnettamme turvallisuudesta ja kartamme niitä, joiden lähellä meidän on paha olla. Turvallisuudentunne on yksi suurimmista hyvinvointiimme vaikuttavista tekijöistä. Erityisesti tämä näkyy lasten ja nuorten elämässä.

Maailma kuohuu ja valtiotkin etsivät sellaisia liittoja, joiden varassa voisimme kokea vahvempaa turvallisuuden tunnetta. Huomaat varmaan, että kirjoituksessani toistuu tunne sanana. Siksi olisi hyvä meidän jokaisen miettiä, miten nämä tunteemme ovat rakentuneet ja mihin tunteemme ankkuroimme. Tunteethan ovat aina puutteellinen ilmaisu todellisuudesta, jossa kulloinkin elämme.

Turvallisuudentunnettamme voivat horjuttaa hyvin monet asiat, kuten sairaus, läheisen kuolema tai sota. Joudumme usein kohtaamaan tällaiset haasteet ilman aikaa valmistautua. Voimme joskus ennakoida, mutta silti kriisin koittaessa olemme aika usein neuvottomia.

Otsikon sanojen takana on Kristus. Hän asetti sellaisen liiton, joka ei ole sidoksissa rauhaan, terveyteen tai edes mahdollisuuteen saada ikuinen elämä. Tässä liitossa ei ole kyse kaupankäynnistä, jossa kaikki osapuolet tuovat pöytään jotain liiton vahvistamiseksi. Liitto on täysin yksipuolinen, joka tekee siitä murtumattoman. Vaikka tämä liitto on luotu ihmisen ja Jumalan väliseksi, sen takuumiehenä on ainoastaan Kristus. Ihminen ei voi edes rikkoa tätä liittoa, vaan se on laadultaan ikuinen.

Jokainen meistä voi saada tästä liitosta, niin halutessaan, turvaa niin tässä ajassa, kuin siinäkin ajassa, joka alkaa, kun kuolemme. Jumala huolehtii kaikesta ja ihmisen osuudeksi jää uskossa avata sydämensä tälle liitolle.

Sinua siunaten

Eero Haarala koulupastori,  Suomen Helluntaikirkko

kuva sinivuokoista: Tuija Hokkanen

19.5.2022 06.00