Kirkon remonttityömaan johdon ilmoitus: Maalämpökaivojen porauksesta syntyvän porausveden johtaminen Meijerinlahteen

26.7.2019 09.42

Maalämpökaivojen porauksesta tulee sivutuotteena porausvettä, joka johdetaan hulevesijärjestelmän kautta Meijerinlahteen. Tästä aiheutuu hetkellisesti sameutta vesistössä, mutta vaaraton aines painuu järven pohjaan. Toiminnalle on ympäristötarkastajan lupa.

« Uutislistaukseen