Rippikouluilmoittautuminen 2021 - Kangasniemen seurakunta

Tällä lomakkeella voit ilmoittautua Kangasniemen seurakunnan järjestämiin rippikouluihin sekä ilmoittaa, jos käyt rippikoulun muualla. Lue ja täytä lomake huolellisesti yhdessä huoltajasi kanssa. Mikäli teillä herää kysymyksiä, olkaa yhteydessä rippikoulupappiin Maini Salmeen (p. 0400 143 602 / maini.salmi@evl.fi) tai nuorisotyönohjaaja Hilla Kaarttiin (p. 0400 143 608 / hilla.kaartti@evl.fi).

Rippikoululaisen tiedot

Tähän voit kirjoittaa lisätietoja seurakunnan jäsenyyttä tai jäseneksi liittymistä koskevista asioista. Kirjoita tähän tieto myös siitä, jos olet kirjoilla jossain muussa seurakunnassa kuin Kangasniemellä.

Tässä osiossa kysytään tietoja, joita tarvitsemme toiminnan järjestämiseksi jokaiselle nuorelle turvallisella tavalla. Tietoja käsittelevät luottamuksellisesti vain rippikoulun ohjaajat ja tiedot hävitetään rippikoulun jälkeen.

Vaihtoehtoisesti voitte olla suoraan yhteydessä rippikoulun ohjaajiin.

Kirjoittakaa tähän, jos nuorella on esimerkiksi oppimiseen liittyviä haasteita tai muita asioita, jotka voivat vaikuttaa ryhmässä toimimiseen tai rippikoulussa olemiseen. Olkaa tarvittaessa matalalla kynnyksellä yhteydessä rippikoulusta vastaaviin työntekijöihin, jotta voimme yhdessä huolehtia siitä, että rippikoulukokemus on nuorelle paras mahdollinen.

WhatsAppin käyttäjäehtojen mukaisesti alle 16-vuotias ei voi rekisteröidä sovellusta käyttöönsä ilman huoltajan suostumusta. Mikäli lapsenne käyttää suostumuksellanne WhatsAppia, annatteko suostumuksenne lapsen liittämisestä ripariryhmän WhatsApp-ryhmään? Ryhmää käytetään riparitietojen välittämiseen ja siinä ovat läsnä myös ryhmän vetäjät.

Valo- ja videokuvaamista saatetaan hyödyntää opetustilanteissa sekä yhteisissä tilanteissa. Seurakunnan työntekijät jakavat kuvia ja videoita internetiin ja someen seuraaviin kanaviin luvallanne:

Kangasniemen seurakunnassa on vuonna 2021 kaksi rippikouluryhmää:

-Ripari 1: 14.-20.7.2021, konfirmaatio 25.7.2021

-Ripari 2: 29.7.-4.8.2021, konfirmaatio 8.8.2021

Jos molemmat leiriajankohdat sopivat sinulle, valitse molemmat. Jos vain toinen leireistä käy, on tärkeää, että kirjoitat perustelut, miksi pääset vain toiselle leirille.

Otamme parhaamme mukaan huomioon kaikki toiveet liittyen ryhmäjakoon ja ilmoitamme viikolla 48, kummalle leirille pääset.

Voit toivoa samalle leirille yhtä tai kahta kaveria. Huomioithan, että myös toivomiesi kavereiden on toivottava sinua samalle leirille.

Rippikoululeirin hinta on 70 euroa. Tarvittaessa leirimaksusta on mahdollista saada vapautus.