MÄÄRÄAIKAISEN SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA  

Kangasniemen seurakunnassa on julistettu haettavaksi määräaikaisen seurakuntapastorin virka ajalle 1.6.2020-31.7.2023. 

MIKÄ SEURAKUNTA? 

Kangasniemi sijaitsee Valtatie 13:n varrella, Mikkelin ja Jyväskylän välimailla. Jäseniä seurakunnassamme on noin 4300 ja tällä hetkellä on palveluksessa 15 vakituista työntekijää, joista kolme on pappeja. Toimintaamme värittävät vapaaehtoistoiminta, yhteisöllisyyden rakentaminen, gospelmessut, majataloillat sekä halu välittää kristillistä sanomaa monenlaisin tavoin ja eri kanavissa muun muassa sosiaalista mediaa hyödyntäen. 

MIKÄ VIRKA?

Haemme työyhteisöömme määräaikaista seurakuntapastoria. Määräaikaisuuden perusteena on yhdessä nuorisotyönohjaajan kanssa projektinomaisesti etsiä ja löytää uusia tapoja tehdä nuorisotyötä. Tehtävän toinen painopiste liittyy yhteisöjen rakentamiseen. Kangasniemen seurakunnassa on seurakuntalaisten aktiiviseen toimintaan perustuvia yhteisöjä kuten messuryhmät tai Majatalo-iltojen yhteisö. Erityisesti nuorten aikuisten ja lapsiperheiden yhteisöllisten toimintojen rakentaminen yhdessä seurakuntalaisten kanssa on seurakuntapastorin työhön liittyvä toinen kehittämiskohde.

Odotamme, että hakijalla on kokemusta nuorisotyöstä, vahva motivaatio nuorten kanssa työskentelyyn sekä taitoa ja halua tehdä tiimityötä. Hakija osaa käyttää sosiaalista mediaa ja on halukas kehittämään sen käyttöä työvälineenä. Tehtävän hoidossa hyödyksi ovat musiikilliset taidot ja aiempi kokemus yhteisöjen rakentamisesta ja vapaaehtoisten johtamisessa. Nuorisotyön kehittämisen lisäksi työhön kuuluu rippikoulujen pitäminen, leireille osallistuminen sekä kunta- ja kouluyhteistyö. Seurakuntapastorin tehtäviin kuuluu myös osallistua jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja yleisen seurakuntatyön tehtäviin. 

MITEN HAEN VIRKAA?

Määräyksen virkaan antaa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli. Ilmoittautumiset pyydetään toimittamaan sähköisesti Kirkon HR — osoitteessa sakasti.evl.fi/tyopaikat viimeistään 13.3.2020 kello 15 mennessä. Haastattelut pidetään 19.3.2020. 

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Oman auton käyttö on välttämätön. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viran tehtäväkohtainen peruspalkka on KirVESTES vaativuusryhmä 601 mukainen. Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. 
  
LISÄTIETOJA SAAT:

kirkkoherra Matti Tolvanen, 0400 143 601 tai matti.tolvanen(at)evl.fi sekä seurakuntapastori Tuula Suuronen, 0400 143 603 tai tuula.suuronen(at)evl.fi