Alba ja hihat

Tietoa rippikoulusta

RIPPIKOULUINFO KANGASNIEMEN SEURAKUNNASSA 2017-2018

Kauanko rippikoulu kestää?

Rippikoulun käyminen kestää 8-9 kuukautta. Se alkaa ilmoittautumisesta ja päättyy kesällä konfirmaatioon. Rippikoulun oppimäärä on n. 80 oppituntia. Siinä ajassa käydään läpi kristillisen uskon perusteita, nuorten elämään liittyviä kysymyksiä ja osallistutaan seurakuntaelämään.

Mistä rippikoulu koostuu?

Osallistumisjakso: Rippikouluryhmät kokoontuvat yhteisiin teemapäiviin, jotka voivat sisältää mm. messun, opetusta, konsertin ja/tai yhdessäoloa. Läsnäolo kaikissa kokoontumisissa on tärkeää, joten poissaolo tulee ilmoittaa etukäteen papille tai nuorisotyönohjaajalle ja sopia korvaava käynti. Osallistumisjaksoon kuuluu yksi itsenäinen käynti, joka voi olla messu, nuortenilta, kirkollinen toimitus tai muu seurakunnan tilaisuus.

 

Kesän leirijaksot:

1. ripari 27.6.–5.7.18 ja 2. ripari 18.–26.7.18 sisältävät opetusta, erilaisia hartaushetkiä ja yhdessä toimimista.

 

Konfirmaatio: rippikoulu päättyy konfirmaatioon 8.7.18 ja 29.7.18. Kummatkin konfirmaatiot järjestetään kirkossa remontista huolimatta.

Mihin rippikouluryhmään pääsen?

Kangasniemen seurakunnassa järjestetään kaksi rippikoululeiriä heinäkuussa 2018. Yhdessä leiriryhmässä voi olla korkeintaan 25 nuorta, noin puolet tyttöjä ja puolet poikia. Ryhmävalinta suoritetaan ottaen huomioon ilmoittautumislomakkeessa ilmoitetut toiveet perusteluineen. Valintaa ei tehdä syntymäajan perusteella. Vaihtojen tekeminen jälkikäteen on osoittautunut hyvin hankalaksi: siksi pyydämme ilmoittamaan kaikki toiveet perusteluineen ennen valintaa.

 

Tiedon omasta rippikouluryhmästä saa ripari-iltapäivässä to 9.11. klo 14.30–17 seurakuntakeskuksessa.

Onko mahdollista käydä pienryhmärippikoulu?

Kyllä. Mikkelin rovastikunta järjestää pienryhmärippikoulun 4-8.6.2018 Riuttalanhovissa Mikkelissä. Alkukokoontuminen on 26–27.5.2018. Erityisrippikouluun voivat hakea ne nuoret, jotka ovat koulussa pienryhmäopetuksessa. Ilmoittautuminen tapahtuu lokakuun loppuun mennessä nuorisotyönohjaaja Sanna Paappaselle.

Entä jos…

…ei kuulu ev. lut. kirkkoon? Rippikoulun voi käydä myös kirkkoon kuulumaton tai muun seurakunnan jäsen. Konfirmaatioon voi osallistua kastettu ev. lut. seurakunnan jäsen. Rippikoulun jälkeen, ennen konfirmaatiota nuori voidaan myös kastaa.

 

…käy rippikoulun muualla (esim. jonkin järjestön rippikoulu, urheilurippikoulu)? Ilmoittaudu sähköisesti kangasniemenseurakunta.fi tai palauta paperinen ilmoittautumislomake rippikoulusunnuntaina 5.11. Samalla voi sopia papin kanssa ennakkokäyntien suorittamisen.

 

tarvitsee erityistukea? Vamma tai sairaus ei ole este rippikoulun käymiselle. Erityistä tukea tarvitsevat nuoret voidaan yleensä ottaa Kangasniemen seurakunnan omille rippileireille henkilökohtaisen avustajan tuella. Toivomme jokaisen rippikoulun onnistuvan parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi pyydämme vanhempia olemaan meihin yhteydessä varhaisessa vaiheessa, jos nuorella on vaikeuksia oppimisessa, ryhmässä toimimisessa tai jos jokin muu huolestuttaa.

 

…ripari jäi käymättä? Rippikoulun voi käydä myöhemmin aikuisrippikoulussa.

Paljonko rippikoulu maksaa?

Kangasniemen seurakunnan jäseneltä rippikoulu maksaa 70 €. Muilta maksu on 140 €.  Maksualennusta tai -vapautusta voi hakea ilmoittamalla asiasta ilmoittautumislomakkeessa.

Kummit ja konfirmaatio

Rippikoulu päättyy konfirmaatiojuhlaan, johon kutsumme yhden kummeista siunaamaan rippikoululaista. Miettikää yhdessä kotona, kuka kummeista voisi tehtävän hoitaa.

Yhteystiedot

Ilmoita etukäteen, jos et pääse riparikokoontumiseen!

 

nuorisotyönohjaaja Sanna Paappanen 0400 143 608 (myös WhatsApp), sanna.paappanen@evl.fi

tavattavissa yläkoululla keskiviikkoisin ruokavälitunnilla

 

nuorisotyönohjaaja Samuli Pietiläinen 0400 143 607 (myös WhatsApp), samuli.pietilainen@evl.fi

tavattavissa yläkoululla keskiviikkoisin ruokavälitunnilla

 

seurakuntapastori Tuula Suuronen 0400 143 603, tuula.suuronen@evl.fi  

 

Facebook: Kangasniemen seurakunta

Instagram: @kngnuoret