Alba ja hihat

Tietoa rippikoulusta

TIETOA RIPPIKOULUSTA 2019–20

 

 

Kauanko rippikoulu kestää?

Rippikoulun käyminen kestää 8-9 kuukautta. Se alkaa ilmoittautumisesta ja päättyy kesällä konfirmaatioon. Rippikoulun oppimäärä on n. 80 oppituntia. Siinä ajassa käydään läpi kristillisen uskon perusteita, nuorten elämään liittyviä kysymyksiä ja osallistutaan seurakuntaelämään.

 

 

Mistä rippikoulu koostuu?

Osallistumisjakso: Rippikouluryhmät kokoontuvat yhteisiin teemapäiviin, jotka voivat sisältää mm. messun, opetusta, konsertin ja/tai yhdessäoloa. Läsnäolo kaikissa kokoontumisissa on erittäin tärkeää, joten poissaolo tulee ilmoittaa etukäteen papille tai nuorisotyönohjaajalle ja sopia korvaava käynti. Osallistumisjaksoon kuuluu yksi itsenäinen käynti, joka voi olla messu, nuortenilta, kirkollinen toimitus tai muu seurakunnan tilaisuus.

 

Kevään viikonloppuleiri:

Tänä vuonna olemme leirillä kahdesti samalla porukalla. Ensin tammi-helmikuussa viikonloppuleirillä ja sitten kesällä varsinaisen leirijakson puitteissa. Viikonloppuleiri edesauttaa ryhmäytymistä sekä on valtakunnallisen rippikoulusuunnitelman mukainen.

 

1. leirin viikonloppuleiri on 31.1.-2.2.2020 ja 2. leirin 14.-16.2.2020.

 

Näillä leireillä on erityisen tärkeää olla, koska niitä on vaikea korvata mitenkään. Jos asiasta tulee kysyttävää, ota yhteyttä nuorisotyönohjaajiin tai Tuulaan.

 

Kesän leirijaksot ja konfirmaatio:

Kesän 1. riparin lähiopetuspäivät ovat 1.-2.6.2020 klo 10-18 ja 2. riparin lähiopetuspäivät ovat 22.-23.6.2020. Päivät sisältävät opetusta, erilaisia hartaushetkiä ja yhdessä toimimista. Leirit toteutetaan neljä päiväisinä elokuussa. 1. riparin leiri on 1-4.8.2020 ja 2. riparin leiri 6.-9.8.2020.

 

Kesän leirijaksot ovat nyt päivän lyhyempiä kuin aikaisemmin, johtuen talven viikonloppuleireistä ja vallitsevasta koronatilanteesta.

Ensimmäisen rippikoulun konfirmaatio on sunnuntaina 16.8.2020 klo 13 ja toisen sunnuntaina 23.8.2020 klo 13.

 

Mihin rippikouluryhmään pääsen?

Kangasniemen seurakunnassa järjestetään kaksi rippikoululeiriä kesäkuussa 2020. Yhdessä leiriryhmässä voi olla korkeintaan 25 nuorta, noin puolet tyttöjä ja puolet poikia. Ryhmävalinta suoritetaan ottaen huomioon ilmoittautumislomakkeessa ilmoitetut toiveet perusteluineen. Valintaa ei tehdä syntymäajan perusteella. Vaihtojen tekeminen jälkikäteen on osoittautunut hyvin hankalaksi: siksi pyydämme ilmoittamaan kaikki toiveet perusteluineen ennen valintaa. Jos tulee mitään kysymyksiä tai pohdintoja asiaan liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä rippikoulun vetäjiin.

 

Tiedon omasta rippikouluryhmästä saa ripari-iltapäivässä to 7.11. klo 16–n. 19.30 alkaen Tervaniemen tuvalla (Tervaniementie 1) ja loppuu seurakuntakeskukseen Juhani Tikkasen konserttiin n. 19.00-19.30.

 

 

Onko mahdollista käydä päivärippikoulu tai yöpyä leirin aikana kotona?

Päivärippikoulu järjestetään, jos halukkaita on riittävästi. Leiriltä voi mennä yöksi kotiin, mutta tästä on sovittava etukäteen vanhempien kanssa ja kotimatkat/kuljetus on tällöin vanhempien vastuulla.

 

 

Onko mahdollista käydä pienryhmärippikoulu?

On mahdollista! Mikkelin rovastikunnan yhteinen pienryhmärippikoulu järjestetään joka toinen vuosi, eli seuraavan kerran tulevana kesänä 2020. Erityisrippikouluun voivat hakea ne nuoret, jotka ovat koulussa pienryhmäopetuksessa.

 

Entä jos…

…ei kuulu ev. lut. kirkkoon? Rippikoulun voi käydä myös kirkkoon kuulumaton tai muun seurakunnan jäsen. Konfirmaatioon voi osallistua kastettu ev. lut. seurakunnan jäsen. Rippikoulun jälkeen, ennen konfirmaatiota nuori voidaan myös kastaa.

 

…käy rippikoulun muualla (esim. jonkin järjestön rippikoulu, urheilurippikoulu)? Ilmoittaudu sähköisesti kangasniemenseurakunta.fi tai palauta paperinen ilmoittautumislomake rippikoulusunnuntaina 3.11. Samalla voi sopia papin kanssa ennakkokäyntien suorittamisen.

 

tarvitsee erityistukea? Vamma tai sairaus ei ole este rippikoulun käymiselle. Erityistä tukea tarvitsevat nuoret voidaan yleensä ottaa Kangasniemen seurakunnan omille rippileireille henkilökohtaisen avustajan tuella. Toivomme jokaisen rippikoulun onnistuvan parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi pyydämme vanhempia olemaan meihin yhteydessä varhaisessa vaiheessa, jos nuorella on vaikeuksia oppimisessa, ryhmässä toimimisessa tai jos jokin muu huolestuttaa.

 

…ripari jäi käymättä? Rippikoulun voi käydä myöhemmin aikuisrippikoulussa tai armeijassa.

 

 

Paljonko rippikoulu maksaa?

Kangasniemen seurakunnan jäseneltä rippikoulu maksaa 70 €. Muilta maksu on 140 €.  Maksualennusta tai -vapautusta voi hakea ilmoittamalla asiasta ilmoittautumislomakkeessa.

 

 

Kummit ja konfirmaatio

Rippikoulu päättyy konfirmaatiojuhlaan, johon kutsumme yhden kummeista siunaamaan rippikoululaista. Miettikää yhdessä kotona, kuka kummeista voisi tehtävän hoitaa.

 

Yhteystiedot

 

Ilmoita etukäteen, jos et pääse riparikokoontumiseen! Poissaolosta tulee korvaavia käyntejä ja/tai tehtäviä.

 

Nuorisotyönohjaajat ovat tavattavissa yläkoululla keskiviikkoisin ruokavälitunnilla.

 

nuorisotyönohjaaja Jani Myllylä 0400 143 608, jani-petteri.myllyla@evl.fi

seurakuntapastori Tuula Suuronen 0400 143 603, tuula.suuronen@evl.fi

Voit ottaa yhteyttä myös WhatsApp-viestillä!

 

Facebook: Kangasniemen seurakunta

Instagram: @kngnuoret

Tykkää Facebookssa Kangasniemen seurakunnasta, niin näet ajankohtaista toimintaa.