Tuija Hokkanen

Tuija Hokkanen
Tiedotussihteeri

Tiedotus ja viestintä

0400 143 612Reijo Kilpelä

Reijo Kilpelä
Seurakuntamestari

0400 143 613Jarmo Snicker

Jarmo Snicker
Talouspäällikkö

Hallinto- ja talouspalvelut
Talous ja hallinto

0400 143 611