Häät

Avioliittoon vihkiminen

Jumala on asettanut avioliiton miehen ja naisen yhdessä elämisen muodoksi. Avioliittoa solmittaessa puolisot sitoutuvat rakastamaan toisiaan niin hyvinä kuin pahoinakin päivinä. Avioliittoon vihkimisessä seurakunta rukoilee puolisoiden puolesta. Jumalan siunauksen saaneina on hyvä jatkaa yhteistä matkaa miehenä ja vaimona.

Vihkiajan ja –papin voi varata ja avioesteiden tutkinnan voi suorittaa oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa. Vihkimusiikista tulee sopia seurakunnan kanttorin kanssa.

Lisätietoa kirkon sivuilta: evl.fi/avioliitto

Kuva avioliittoon vihkimisestä